เว้นชั่วเพราะกลัวบาป

เว้นชั่วเพราะกลัวบาป
น่าก้มกราบกว่าผู้ใด
เพราะเขามีจิตใจ
ตั้งอยู่ในเทวธรรม
หิริโอตตัปปะ
เป็นธรรมะอันเลิศล้ำ
ทุกคนใช้ประจำ
โลกจะเป็นเช่นวิมาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๔ ต.ค. ๒๕๖๕