ความสุข

ความสุขนักปราชญ์ว่า
ปรารถนากันทุกคน
ทุกวันต่างดิ้นรน
เที่ยววิ่งไล่ตามใฝ่คว้า
แต่สุขที่หวังไว้
จะเกิดได้สมปรารถนา
สำคัญท่านสอนว่า
ใจต้องดีมีคุณธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๕ ต.ค. ๒๕๖๕