สังคมประสบภัย

สังคมประสบภัย
ได้บุคคลผู้กล้าหาญ
ทั้งมีปรีชาญาณ
แก้เหตุการณ์ท่านว่าดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ มี.ค.๒๕๖๒