สมมุตติสัจจะ

สมมุตติสัจจะ
เป็นธรรมะสร้างสังคม
ให้เกิดความเหมาะสม
ตามนิยมที่จัดไว้
ปรมัตถสัจจะ
เป็นธรรมะใช้ทำใจ
มิให้เกิดหวั่นไหว
เพราะสุข-โศกโลกธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๖ ต.ค. ๒๕๖๕