มนุษย์หากขาดธรรม

มนุษย์หากขาดธรรม
ใจย่อมต่ำมาตรฐาน
เหลือเท่าดิรัจฉาน
นักปราชญ์ท่านสอนกันมา
อายชั่วกลัวบาปกรรม
นี้เป็นธรรมจำต้องหา
เป็นคุณเครื่องนำพา
ธรรมจรรยาสู่ใจคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๗ ต.ค. ๒๕๖๕