ขันติ ความอดทน

ขันติ ความอดทน
ใช้ผจญอุปสรรค
ถึงแม้จะแสนหนัก
ก็ทนได้ไม่ถอยหนี
พระว่าจิตใจใคร
มั่นอยู่ในธรรมข้อนี้
ชีวิตเขาย่อมมี
แต่สิ่งดีที่งอกงาม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๘ ต.ค. ๒๕๖๕