ชีวิตสรรพสัตว์

ชีวิตสรรพสัตว์
พออุบัติก่อเกิดมา
ก็มุ่งแต่เดินหน้า
เข้าไปหามัจจุมาร
ทรัพย์ ยศและอำนาจ
ทั้งมิตรญาติบริวาร
มิอาจช่วยต้านทาน
มัจจุมารนั้นได้เลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๙ ต.ค. ๒๕๖๕