การพบ

การพบพระสอนว่า
เป็นที่มาของการจาก
เมื่อกลัวความพลัดพราก
ฝึกทำใจไว้ล่วงหน้า
สรรพสิ่งสรรพสัตว์
ที่อุบัติเกิดขึ้นมา
ไม่อยู่คู่ดินฟ้า
ล้วนต้องลาจากโลกไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕