ความรู้คู่คุณธรรม

ความรู้คู่คุณธรรม
มีประจำจิตวิญญาณ์
นักปราชญ์ท่านสอนว่า
ควรเชิดชูเป็นผู้นำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ มี.ค.๒๕๖๒