เมื่อทุกข์เข้ามาหา

เมื่อทุกข์เข้ามาหา
อย่าใช้ใจไปต้อนรับ
เพราะทุกข์จะซึมซับ
เข้าฝังอยู่คู่กับใจ
แต่จงใช้ปัญญา
เข้ารับหน้าทุกข์เอาไว้
กำจัดต้นเหตุไป
ทุกข์จะไม่มารบกวน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕