บูชาเทวดา

บูชาเทวดา
เพื่อศึกษาเทวธรรม
สัทธาและน้อมนำ
มาประจำจิตใจตน
หิริโอตตัปปะ
คือธรรมะยอดกุศล
ช่วยยกฐานะคน
ให้เทียมเท่าเหล่าเทวา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕