ความหวังกับความหวาด

ความหวังกับความหวาด
ผู้เป็นปราชญ์ท่านสอนว่า
ทั้งสองหากเกิดมา
และได้อยู่เป็นคู่กัน
มักนำทุกข์และภัย
เอามาให้อย่างมหันต์
ผู้ดับทั้งสองนั้น
จึงพ้นทุกข์พบสุขจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๓ ต.ค. ๒๕๖๕