ได้ชื่อว่าชาวพุทธ

ได้ชื่อว่าชาวพุทธ
อย่าได้หยุดพัฒนา
สำคัญคือสัทธา
ต้องศึกษาอย่างจริงจัง
พระว่าความสัทธา
นำประชาพาข้ามฝั่ง
แต่ก็ต้องระวัง
พาไปฝังก็มากมี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๔ ต.ค. ๒๕๖๕