สติ ระลึกได้

สติ ระลึกได้
คือเตือนใจให้ฉุกคิด
ก่อนพูดและทำกิจ
ทุกชนิดทุกครั้งไป
สติพระสอนว่า
มีคุณค่าอันยิ่งใหญ่
ทั้งช่วยให้ปลอดภัย
และช่วยให้สำเร็จการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
ต.ค. ๒๕๖๕