ไม่มีอิสระ

ไม่มีอิสระ
มีพันธะเครื่องผูกพัน
และมีความกดดัน
ความบีบคั้นหวาดกลัวภัย
นี้เรียกว่าความทุกข์
ทำลายสุขทั้งกายใจ
ทุกคนต้องแก้ไข
ให้หมดไปด้วยปัญญา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
ต.ค. ๒๕๖๕