ความเป็นอิสระ

ความเป็นอิสระ
ไร้พันธะเครื่องผูกพัน
ไม่มีความบีบคั้น
ความกดดันจากเหตุใด
นี้เรียกว่าความสุข
ที่ทุกคนควรหาไว้
เพื่อนำไปมอบให้
แก่จิตใจของตนเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
ต.ค. ๒๕๖๕