ศีล

ทุกอย่างจะดีได้
สมดังใจปรารถนา
พื้นฐานพระสอนว่า
ต้องรักษาศีลให้ได้
เพราะศีลคุ้มสังคม
เหมือนดังร่มป้องกันภัย
สร้างความไว้วางใจ
และความรักสามัคคี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
ต.ค. ๒๕๖๕