เดินทางผิด

เมื่อเดินทางผิดไป
หรือเมื่อภัยจะถึงตน
มีผู้ใจกุศล
กรุณามาบอกให้
ท่านว่าคำพูดนี้
มีคุณค่าอันยิ่งใหญ่
รีบรับมาแก้ไข
อย่าคิดว่าเสียหน้าเลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๐ ต.ค. ๒๕๖๕