ความสุขหรือความทุกข์

ความสุขหรือความทุกข์
ที่ลามรุกเข้ามาหา
แก่คนมีปัญญา
พระสอนว่าทุกข์ไม่มี
เพราะเขารู้ความจริง
ว่าทุกสิ่งในโลกนี้
มิได้อยู่คงที่
จึงไม่มีอุปาทาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๑ ต.ค. ๒๕๖๕