อิทธิบาท

อายุจะยืนนาน
มิวายปราณไปก่อนวัย
คำพระท่านสอนไว้
ว่าอาศัยอิทธิบาท
สัทธาและมั่นใจ
นำมาใช้มิได้ขาด
จะกันมัจจุราช
ให้ออกไปห่างไกลตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕