วรรณะ

วรรณะ คือผิวพรรณ
จะเฉิดฉันดูงามตา
คำพระท่านสอนว่า
ต้องรักษาศีลให้ได้
เว้นชั่วกลัวบาปกรรม
เป็นเหตุนำความผ่องใส
ภายนอกและภายใน
เอามาให้แก่ทุกคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๓ ต.ค. ๒๕๖๕