สุขะ

สุขะ ความสุขใจ
จะมีได้พระสอนว่า
สมาธิจำต้องหา
อย่าปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน
การดับนิวรณ์ห้า
มิให้มาก่อรำคาญ
ครั้งคราวหรือยาวนาน
นี้เรียกว่าสมาธิ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๔ ต.ค. ๒๕๖๕