อิทัปปัจจยตา

อิทัปปัจจยตา
หรือว่าปฏิจจสมุปบาท
คือกฎธรรมชาติ
อันถูกจัดโดยปัจจัย
เช่นทุกข์ที่เกิดมา
เพราะตัณหานำมาให้
ตัณหานั้นดับไป
ความทุกข์ใจก็ดับลง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๖ ต.ค. ๒๕๖๕