หาเพื่อนมาเป็นมิตร

หาเพื่อนมาเป็นมิตร
มาร่วมคิดทำการใด
อาจบอกถึงนิสัย
อยู่ภายในแห่งบุคคล
ผู้หาและมวลมิตร
มุ่งแต่คิดอกุศล
แสวงหาประโยชน์ตน
นั้นนิสัยจิตใจพาล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑ พ.ย. ๒๕๖๕