ความโลภอยากจะได้

ความโลภอยากจะได้
สิ่งอันใดที่ผิดธรรม
ท่านว่ามักจะนำ
ทุกข์และภัยมาให้ตน
สติเหนี่ยวรั้งใจ
ให้คำนึงถึงเหตุผล
เป็นธรรมช่วยให้พ้น
จากเล่ห์กลของคนลวง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
พ.ย. ๒๕๖๕