เชื่อถือสิ่งไม่มี

เชื่อถือสิ่งไม่มี
แม้ทำดีสักเพียงใด
แต่ผลที่หวังไว้
คงจะได้แต่ลมๆ
เชื่อถือสิ่งที่มี
เพียรทำดีอย่างเหมาะสม
อย่างนี้จึงได้ชม
ผลที่หวังสมดังใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๔ พ.ย. ๒๕๖๕