รู้เหตุหรือปัจจัย

รู้เหตุหรือปัจจัย
อันทำให้เกิดวิบัติ
รู้แล้วรีบกำจัด
หรือป้องกันเหตุนั้นไว้
ท่านว่าความรู้นี้
มีประโยชน์อันยิ่งใหญ่
ศึกษานำมาใช้
ป้องกันภัยได้ทั้งปวง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๕ พ.ย. ๒๕๖๕