รู้เหตุหรือปัจจัย

รู้เหตุหรือปัจจัย
อันทำให้พัฒนา
เพียรทำเพียรเสาะหา
เพื่อได้มาอยู่กับตน
ท่านว่าบุคคลนี้
เป็นผู้ที่มีมงคล
สมควรได้รับผล
แห่งความดีที่ต้องการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๖ พ.ย. ๒๕๖๕