ความแก่ ความป่วยไข้

ความแก่ ความป่วยไข้
ตัวทำให้กายสังขาร
เจ็บปวดทรมาน
ถึงวิการวิกลไป
ตัณหา อุปาทาน
เป็นตัวมารทำจิตใจ
ให้ร้อนให้หวั่นไหว
จนถึงให้ไร้ศีลธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๘ พ.ย. ๒๕๖๕