โมหะ ไม่รู้จริง

โมหะ ไม่รู้จริง
สรรพสิ่งตามที่เป็น
โลภะจึงแอบเร้น
ให้เกิดจิตคิดอยากได้
เมื่อเกิดความขัดข้อง
หรือมาต้องถูกขัดใจ
โทสะร้อนดังไฟ
จึงลุกลามเกิดตามมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๙ พ.ย. ๒๕๖๕