อันบุพการี

อันบุพการี
ผู้มากมีกรุณา
ก็อาจจะจัดหา
แค่เงินทองที่ต้องการ
แต่จิตตั้งไว้ดี
พระว่ามีคุณไพศาล
สามารถนำนิพพาน
มาให้ได้ดังใจจง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕