ศัตรูคู่อาฆาต

ศัตรูคู่อาฆาต
แม้ร้ายกาจขนาดไหน
ก็อาจจะนำภัย
เอามาให้แค่โลกนี้
แต่จิตตั้งไว้ผิด
พระว่าฤทธิ์ร้ายเหลือที่
นรกอเวจี
ก็จัดให้ได้ทั้งนั้น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕