อำนาจความเป็นใหญ่

อำนาจความเป็นใหญ่
จะเหนือใครก็ตามที
พระว่ายังไม่ดี
เท่าเป็นใหญ่เหนือใจตน
ห้ามใจจากบาปกรรม
ให้คิดทำแต่กุศล
ผู้นี้คือบุคคล
ยิ่งใหญ่แน่และแท้จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๒ พ.ย. ๒๕๖๕