ความจริงปรมัตถ์

ความจริงปรมัตถ์
ที่ท่านจัดว่าสูงสุด
และจริงโดยสมมุติ
คือเครื่องมือสื่อสัมพันธ์
ขึ้นชื่อว่าความจริง
ล้วนเป็นสิ่งต้องถือมั่น
อีกหนึ่งที่สำคัญ
ไม่ควรทิ้งคือจริงใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕