มนุษย์หลังความตาย

มนุษย์หลังความตาย
ส่วนร่างกายล้วนผุพัง
ชั่วดีเท่านั้นยัง
คงทนอยู่คู่โลกา
ความชั่วใครทำไว้
หลังตายไปคนยังด่า
ความดีใครทำมา
สิ้นชีวาคนยังชม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕