อยู่ร่วมกับชาวโลก

อยู่ร่วมกับชาวโลก
ก็มีโชคไม่มีภัย
คนเดียวก็อยู่ได้
สงบใจไม่ฟุ้งซ่าน
นี้คือผู้พ้นทุกข์
มีความสุขทุกสถาน
เกิดจากจิตวิญญาณ
อันซาบซึ้งถึงธรรมจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๖ พ.ย. ๒๕๖๕