คนผู้จะสุขได้

คนผู้จะสุขได้
ต้องอาศัยหรือต้องมี
สิ่งนั้นและสิ่งนี้
ตรงกับที่ตนพอใจ
ผู้นั้นยากนักหนา
ที่จะหาความสุขได้
สรรพสิ่งพระสอนไว้
ล้วนตกในอนัตตา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๗ พ.ย. ๒๕๖๕