หนักแน่นในยามทุกข์

หนักแน่นในยามทุกข์
ในยามสุขเสงี่ยมใจ
กล้าหาญยามมีภัย
เอาใจใส่การศึกษา
อายชั่วกลัวบาปกรรม
ไม่คิดทำความชั่วช้า
ผู้นี้นักปราชญ์ว่า
ควรเป็นใหญ่ในหมู่ชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๙ พ.ย. ๒๕๖๕