ร่างกายกับความดี

ร่างกายกับความดี
ทั้งสองนี้ต่างกันไกล
ร่างกายแตกดับได้
แต่ความดีนี้คงทน
ดังนั้น ชาวบัณฑิต
จึงไม่คิดไม่กังวล
แม้กายต้องแตกป่น
เพื่อใช้ทำคุณความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕