ทุกสิ่งพระสอนไว้

ทุกสิ่งพระสอนไว้
ว่าอย่าได้ไปยึดมั่น
เพราะว่าสิ่งเหล่านั้น
ล้วนแปรผันตามปัจจัย
อดีตเคยมีค่า
ครั้นเวลาเนิ่นนานไป
กลับเป็นล้าสมัย
ถ่วงโลกไว้ก็มากมี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕