พระว่าการฝึกจิต

พระว่าการฝึกจิต
ให้นึกคิดถึงความดี
ทุกกาลและทุกที่
ช่วยให้มีความปลอดภัย
พระคุณพระไตรรัตน์
เพียรฝึกหัดคิดถึงไว้
เมตตาในจิตใจ
นี้ช่วยให้เกิดร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕