จองเวรคิดเข่นฆ่า

จองเวรคิดเข่นฆ่า
เฝ้าโหยหาสิ่งเสียไป
ดิ้นรนอยากได้ใหม่
ไม่พอใจสิ่งที่มี
นี้คือเหตุแห่งทุกข์
ไล่ความสุขให้หลีกหนี
พระว่าอาการนี้
อย่าให้อยู่คู่จิตใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕