ชีวิตวัยชรา

ชีวิตวัยชรา
อุปมาใบไม้เหลือง
เสื่อมจากความรุ่งเรือง
รอวันหล่นสู่โคนต้น
คำพระท่านสอนไว้
ให้เร่งสร้างทางกุศล
เพื่อเป็นเสบียงตน
ได้กินใช้ในกลางทาง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕