ประพฤติทุจริต

ประพฤติทุจริต
ความเห็นผิดวิปลาส
อีกทั้งความประมาท
ไม่มีจิตคิดทำดี
ผู้มีพฤติกรรม
คือชอบทำทั้งสามนี้
เป็นคนก็เหมือนผี
สร้างทุกข์ภัยให้สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๖ พ.ย. ๒๕๖๕