คำสัจวาจา

คำสัจวาจา
พระสอนว่าธรรมชั้นหนึ่ง
ที่จะช่วยตราตรึง
สังคมให้เชื่อใจกัน
ผู้กล่าวคำมุสา
ล่วงวาจาชั้นหนึ่งนั้น
บาปกรรมแม้มหันต์
ย่อมทำได้ไม่เกรงกลัว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๗ พ.ย. ๒๕๖๕