ลึกลับและซับซ้อน

ลึกลับและซับซ้อน
ทั้งเก็บซ่อนความจริงไว้
คำพูดกับจิตใจ
ทั้งสองไม่ได้ตรงกัน
อย่างนี้นักปราชญ์ว่า
ความมายาสร้างและปั้น
และว่าบุคคลนั้น
มีจิตใจไม่ซื่อตรง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕