บุคคลผู้มักโกรธ

บุคคลผู้มักโกรธ
ใจเหี้ยมโหดร้ายมหันต์
ใช้โกรธเข้าสู้กัน
เหมือนน้ำมันไปราดไฟ
พระให้ใช้เมตตา
เข้ารับหน้าเขาเอาไว้
อย่าคิดโกรธตอบไป
เวรและภัยจึงดับลง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕