จิตใจคิดหวังดี

จิตใจคิดหวังดี
ให้เขามีแต่ความสุข
อย่าได้มีความทุกข์
และผองภัยทั้งใจกาย
นี้เรียกว่าเมตตา
ช่วยนำพาสัตว์ทั้งหลาย
ข้ามพ้นความเลวร้าย
จากจองเวรเข่นฆ่ากัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕