มนุษย์ ปราชญ์สอนไว้

มนุษย์ ปราชญ์สอนไว้
ว่าแม้ไม่กรุณา
แต่ว่าความเมตตา
ควรมีไว้ในใจตน
เปรียบเหมือนกับต้นไม้
แม้จะไร้ซึ่งดอกผล
ไฉนต้องอับจน
แม้กิ่งใบให้ร่มเงา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
ธ.ค. ๒๕๖๕