พยาธิ คือโรคภัย

พยาธิ คือโรคภัย
พระสอนไว้ธรรมชาติ
มนุษย์ไม่สามารถ
จะกำจัดให้หมดได้
ยิ่งโรคเกิดจากกรรม
ของคนทำบาปกรรมไว้
ยิ่งยากจะแก้ไข
ให้หายไปเพียงใช้ยา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
ธ.ค. ๒๕๖๕